ČTENÍ TĚLA

Terapie působením sil, o jejichž existenci nelze pochybovat. Pochybujeme-li  o životě a jeho síle, zpochybňujeme tak vlastní schopnost uzdravení..

Svou schopnost vidění a cítění využívám také k načítání energetického stavu buněk v těle. Naše nezpracované zážitky a dlouhodobé fungovaní pod nadvládou chybných mentálních vzorců způsobují změnu frekvence energie v těleVidím tedy emočně-mentální příčiny nemocí, které změnily původně zdravou vibraci buňky. Tyto informace s Vámi při terapii sdílím, neboť pochopení napomáhá uzdravení

Následně po načtení vkládám do Vašeho těla zdravou vibraci - tedy tu, kterou Vaše tělo přirozeně vlastnilo, než v něm došlo k jakékoliv disharmonické změně. Tento přenos energie způsobuje určité  "přefrekventování" buněčného vědomí.  Energie, které se Vašemu tělu dostává při terapii, pochází ze Zdroje, a k jejímu přenosu je primárně zapotřebí Vaše ochota naslouchat Pravdě, přijmout informace a dovolit si tak  uzdravit nejen tělo, ale zejména svou mysl. Nelze vyléčit fyzickou schránku bez současné práce na své mentálně-emoční sféře, neboť nejsme svými buňkami, ale tím, kdo je obývá. Pokud "obyvatel těla" nalezne své vnitřní uzdravení, je vysoká pravděpodobnost, že se uzdraví či jinak zregeneruje i tělo, v němž momentálně existuje.

Tato sezení nenahrazují lékařskou péči. Jsou tím, co ji na druhé straně spektra léčby doplňuje a podporuje proces obnovení vitálních sil v člověku.

CENÍK

Čtení těla

90min

1350 Kč

OBJEDNEJTE SI SVŮJ ČAS

Tato služba probíhá v centru Dákiní Prostějov, adresa Čehovice 69, cca 25min od Olomouce. Objednací doba je 3 týdny.