DÁKINÍ JÓGA OLOMOUC A PROSTĚJOV

Ve světě kolem sebe preferuji osobitý a nekonvenční přístup, harmonické prostředí, práci srdcem a znalosti. Tyto kvality se snažím vkládat i do své práce. Na lekci v Dákiní jste vedeni krok za krokem, vždy víte, jak se svým tělem zacházet tak, abyste cvičili správně. Zaměřuji se na to, abyste měli dobrý pocit sami ze sebe, z prostředí, z odborně vedené lekce i kvalitních lektorů. Mým přáním je, abyste si v Dákiní centrech odpočinuli, naladili se sami na sebe a odcházeli s pocitem lehkosti v těle a tiché radosti uvnitř duše.

SOUKROMÉ LEKCE JÓGY OLOMOUC A PROSTĚJOV 

Čas, který spolu trávíme na individuální lekci, Vám přináší možnost odpoutat se od světa kolem, ztišit vnitřní procesy a uvědomit si sami sebe. Úvodní meditace probouzejí větší schopnost řídit mysl a stát se spíše pozorovatelem, který je nezávislý na dění kolem něj. Meditační techniky Vás také učí nezaplétat se v reálném životě do vlastních emocí a nenechat jimi řídit svůj život. Co se pozic týče, asistuji v každé  z nich, kladu důraz na jejich správné provedení a učím Vás správně a kvalitně dýchat. Vy se pak učíte přenastavovat zažité stereotypy v těle a navracíte mu zdraví a odolnost vůči stresu. V závěru končíme lekci odpočinkem - relaxací, jejíž součástí je krátká masáž hlavy a šíje.

Osobně individuální lekce jógy miluji - možnost věnovat svou pozornost každému z vás jednotlivě a nacházet ta nejlepší řešení pro dispozice Vašeho těla je pro mne kreativní a naplňující činností. V neposlední řadě jsou setkávání s vámi tím, co každodenně rozvíjí mé dovednosti, neboť každý z vás je naprostým originálem, jak po fyzické, tak po duševní stránce. 

CENÍK SOUKROMÝCH LEKCÍ JÓGY

60 min

1, max. 2 osoby

800 Kč

LEKCE JÓGY-pro firmy

Provedu Vás světem jógy krok za krokem. Dopomáhám v pozicích tak, abyste se v nich cítili co možná nejlépe a využili na maximum jejich benefitů. Jóga není pouhé cvičení - vedu vás ke zklidnění mysli, umění meditace a schopnosti naladit se na klidný prostor uvnitř Vás.

Cena jogové lekce v místě Vaší firmy:

60min 1300Kč

NĚCO MÁLO O JÓZE...

Jógu chápu jako ucelený systém pracující na všech částech lidské bytosti. Souzním s touto filosofií, která považuje člověka za multidimenzionální bytost sestávající z  fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního těla. Každé této části je jóga schopná se věnovat, a tak sice "cvičíme jógu", ale spíše následujeme koncept směřující k harmonii všech částí celku. Jsem zastáncem jógy, která má terapeutický význam. Nesdílím praktikování "krkolomných" pozic na běžných hodinách jógy s "běžným" prototypem evropského těla 21.století, protože od jogína žijícího v době vzniku jógy v její kolébce-Indii, nás dělí nejen několik staletí či tisíciletí, ale také jiný genofond těl v rámci světadílů. Našemu západnímu tělu není vlastní to, co indickému, a průběh staletí navíc výrazně změnil způsob života západního člověka. Pro mnohé z nás je typické určité držení těla odpovídající stereotypům, jako je dlouhé sezení u pc nebo za volantem auta a dimenze náročných pozic pro nás není ani dostupná, ani bezpečná a možná pro určitá těla ani nikdy nebude.. A já jsem přesvědčena, že to nevadí, a že to dokonce není podstatou jógy - v praxi fyzických ásan jde o to tělo zpružnit a zpevnit, nikoliv nepřirozeně rozvolnit. Dle mého názoru jde především o to nastavit tělo anatomicky správně a umět se pohybovat přesně na hranici, před níž je nuda a není progres, a za níž se nachází vůle ega a zranění. 

Na hodinách jógy je mojí motivací poskytnout Vám především celkovou pohodu, zpřístupnit Vám stav vyladěného nitra, tichý prostor mysli, uvědomělou práci na svém těle, láskyplný přístup k němu a v každém závěru lekce dokonalý prožitek uvolnění v ásanami otevřeném těle.

JÓGA JE ŽIVOTNÍ STYL. PROBOUZÍ VNÍMAVOST V TĚLE A UČÍ VLÁDNOUT MYSLI.