JÓGA LEKCE VEDENÉ MNOU

V současnosti vyučuji pouze 1 skupinovou lekci, a to u sebe doma,  v druhém centru Dákiní v Čehovicích u Prostějova, každé pondělí 18.15-19,45.

SOUKROMÉ LEKCE JÓGY PRO VAŠI FIRMU

Čas, který spolu trávíme na lekci Vám přináší možnost odpoutat se od světa kolem, ztišit vnitřní procesy a uvědomit si sami sebe. Úvodní meditace probouzejí větší schopnost stát se spíše pozorovatelem, a Vaše schopnost kontroly jevů nyní odpočívá. Meditační techniky Vás také učí odpoutat se od myšlenek a nenechat jimi řídit svoji mysl, neboť tu řídíme my - nikoliv ona nás. Co se pozic týče, asistuji v nich, kladu důraz na jejich správné provedení a učím Vás správně a kvalitně dýchat. Vy se pak učíte přenastavovat zažité stereotypy v těle a navracíte mu zdraví a odolnost vůči stresu. V závěru končíme lekci odpočinkem - relaxací, jejíž součástí je při menším počtu osob i krátká masáž hlavy a šíje.

Možnost věnovat svou pozornost každému z vás jednotlivě a nacházet ta nejlepší řešení pro dispozice Vašeho těla je pro mne kreativní a naplňující činností. Setkávání s vámi jsou tím, co každodenně rozvíjí mé dovednosti, neboť každý z vás je naprostým originálem, jak po fyzické, tak po duševní stránce. 

Cena jogové lekce v místě Vaší firmy:

60min 1300Kč

NĚCO MÁLO O JÓZE...

Jógu chápu jako ucelený systém pracující na všech částech lidské bytosti. Souzním s touto filosofií, která považuje člověka za multidimenzionální bytost sestávající z  fyzického, emočního, mentálního, duševního a duchovního těla. Každé této části je jóga schopná se věnovat, a tak sice "cvičíme jógu", ale spíše následujeme koncept směřující k harmonii všech částí celku. Jsem zastáncem jógy, která má terapeutický význam. Nesdílím praktikování "krkolomných" pozic na běžných hodinách jógy s "běžným" prototypem evropského těla 21.století, protože od jogína žijícího v době vzniku jógy v její kolébce-Indii, nás dělí nejen několik staletí či tisíciletí, ale také jiný genofond těl v rámci světadílů. Našemu západnímu tělu není vlastní to, co indickému, a průběh staletí navíc výrazně změnil způsob života západního člověka. Pro mnohé z nás je typické určité držení těla odpovídající stereotypům, jako je dlouhé sezení u pc nebo za volantem auta a dimenze náročných pozic pro nás není ani dostupná, ani bezpečná a možná pro určitá těla ani nikdy nebude.. A já jsem přesvědčena, že to nevadí, a že to dokonce není podstatou jógy - v praxi fyzických ásan jde o to tělo zpružnit a zpevnit, nikoliv nepřirozeně rozvolnit. Dle mého názoru jde především o to nastavit tělo anatomicky správně a umět se pohybovat přesně na hranici, před níž je nuda a není progres, a za níž se nachází vůle ega a zranění. 

Na hodinách jógy je mojí motivací poskytnout Vám především celkovou pohodu, zpřístupnit Vám stav vyladěného nitra, tichý prostor mysli, uvědomělou práci na svém těle, láskyplný přístup k němu a v každém závěru lekce dokonalý prožitek uvolnění v ásanami otevřeném těle.

JÓGA JE ŽIVOTNÍ STYL. PROBOUZÍ VNÍMAVOST V TĚLE A UČÍ VLÁDNOUT MYSLI.