TERAPIE    VHLEDUOLOMOUC

Každý, kdo pracuje s lidmi, má své specifikum. Mojí devizou je čisté napojení na Zdroj, z něhož přenáším informace v prvotní kvalitě pro směr Vaší cesty, a napomáhám tak proměně Vaší osobnosti v autentickou, radostnou a naplněnou Bytost.

Pakliže cítíte potřebu změny, určitou míru nespokojenosti či nutkání pochopit, proč se Vám jisté věci v životě dějí, pak  jste tím, kdo má číst nyní tyto řádky. Svým darem vnitřního zraku a schopností číst odpovědi z Božského Zdroje Vám pomohu pochopit události, přenastavit podvědomí a vrátit se do zdravého a vědomého životního postoje. Napojíte se na svůj barometr Pravdy, díky němu rozpoznáte, kým skutečně jste a vrátíte si zpět vlastní soběstačnost, svébytnost a tvořivou sílu schopnou materializovat to, co k Vám patří.  

Co můžete očekávat od terapie vhledu?

- nalezení odpovědí, které Vám dají hluboký smysl, a které Vám překládám uchopitelným způsobem, jenž Vás bude rozvíjet a posouvat v životě dál dopředu

- objevení příčin, kterými si vytváříte překážky a způsobujete situace, které Vás či druhé zraňují

- pochopení zákonitostí Kosmu a způsobů, jak je efektivně a prakticky využít pro svůj život

- porozumíte způsobu, jak materializovat svá přání tak, aby jste byli skutečně šťastní

- mé naprosté přijetí čehokoliv, co řešíte nebo Vás trápí

- harmonické prostředí, ve kterém se v prvé řadě uvolníte, zrelaxujete a naladíte na sebe sama

- dostanete se k sobě - do místa své nejvyšší Moudrosti, odkud pochopíte, že Vy sami znáte odpovědi na své otázky a vlastníte sílu, která má moc měnit a transformovat

Co budete k terapii vhledu potřebovat?

-  SKUTEČNÉ ROZHODNUTÍ na sobě pracovat, neboť jen Vaše opravdová ochota ke změně Vám přinese schopnost pochopit, přijmout a úspěšně zpracovat. Platí zlaté pravidlo: "Nevadí, že nevím, nevadí, že neumím. Důležité je, že CHCI."

- odvahu setkat se se sebou samými tak, jak se možná ještě neznáte nebo si bojíte přiznat

- trpělivost nechat nově nabyté informace dosednout, zaintegrovat do Vaší bytosti a nechat zrát tak dlouho, jak život bude považovat za nutné

Jak pracuji při terapii vhledu:

- k terapii vhledu používám vrozené dary jasnovidění a jasnocítění, kterými čtu na jedné straně Vaše energetické pole, a současně načítám na druhé straně informace z Božského Zdroje. Tato dvě energetická pole (jinak řečeno "Vy a Bůh") potřebují fungovat v synergii, být stále vzájemně sladěna a spolupracovat v harmonickém celku. Tato kompatibilita Vaší lidské individuální mysli s Božskou neomezenou myslí je ZÁKLADEM TVORBY SPOKOJENÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA VEDOUCÍHO K HLUBOKÉMU POCITU NAPLNĚNÍ Z VLASTNÍ EXISTENCE . 

- dále využívám východní techniky meditací a vizualizací

- vybrané západní techniky NLP a koučinku

TOUŽÍME-LI PO  SPOKOJENÉM A SMYSLUPLNÉM ŽIVOTĚ, POTŘEBUJEME MU BÝT OTEVŘENÍ A MÍT ODVAHU JEJ ŽÍT - OPRAVDOVĚ, SPONTÁNNĚ A BEZE STRACHU.

CENÍK TERAPIE VHLEDU Olomouc

Terapie vhledu osobně i online 

90min

1350 Kč

OBJEDNEJTE SI SVŮJ ČAS

Terapie vhledu probíhá v centru Dákiní Prostějov, adresa Čehovice 69, cca 25min od Olomouce. Objednací doba je 2 týdny.